Kyselyt
  • 9

    Tasa-arvo Suomessa

    • 10 months ago.
    • 9 votes
    Kuinka usein olen kohdannut tasa-arvo ongelmia Suomessa?